W akcji „Podziel się książką na wiosnę ” wzięli udział następujący uczniowie:

Klasa II – Martynka Łaś i Wiktoria Kłębczyk.

Klasa III – Julka Kicura , Kamil Sikora oraz Kamil Fiut.

Klasa IV – Zuzia Ciepiela, Klaudia Bomba, Sara Górowska.

Klasa V – Monika Gomulec, Magdalena Cempa, Patrycja Horowska, Martyna Sekuła, Kamila Podolak, Ola Groń oraz Jarosław Kurzeja.

Klasa VI- Irena Baran, Przemysław Kowalik, Mateusz Cempa, Oliwia Kroczek, Anna Zaczyk.

Dziękujemy!!! Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o piękne, nowe i kolorowe książki.