Podsumowanie konkursu plastycznego na plakat

 „Mądra Szkoła Czyta Dzieciom”

I miejsce – Julia Kicura, Oliwia Kroczek, Klaudia Bomba, Jarosław Toczek.

II miejsce – Julia Kurtek, Barbara Śmietana, Mateusz Cempa.

III miejsce – Aleksandra Groń, Magdalena Sarata.

Wyróżnienia: Paulina Gomulec, Magdalena Cempa, Patrycja Łaś, Monika Gomulec.