„My, uczniowie pierwszej klasy Tobie Książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy. Obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie i z Twych rad i Twych mądrości korzystać od dziś zawsze.’’

 

   W naszej szkole miało miejsce pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki. Uroczystość ta organizowana jest co rok, gdy dzieci znają już cały alfabet i potrafią czytać.

          Dnia 20.03.2014 r. na zaproszenie pani bibliotekarki mgr Krystyny Borek uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczynią mgr Urszulą Świgut odwiedzili bibliotekę szkolną.

           Uczniowie klasy I poznali pomieszczenie biblioteki oraz jej zbiory. Uczyli się właściwego obchodzenia z książkami
i zachowania się w bibliotece. Na zakończenie uczestnicy spotkania przyrzekli książkom, że będą je szanować i często odwiedzać.  Był to szczególny dzień, gdyż pierwszoklasiści mogli wypożyczyć swoją pierwszą książkę.

                Wszyscy otrzymali  pamiątkową odznakę młodego czytelnika oraz kolorową zakładkę do książki.