11 października 2001 roku Patronem naszej Szkoły został Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński. Patron jest z Nami już wiele lat. Co roku staramy się obchodzić rocznicę  nadania Szkole Imienia i z tej okazji Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs literacko – plastyczny pt. „Nasz Patron w oczach dzieci”.

Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki wykonali z tej okazji biblioteczną gazetkę
z wykorzystaniem cytatów i dekalogu Wyszyńskiego pt. „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”.

 


Regulamin konkursu literacko – plastycznego

 pt. . „Nasz Patron w oczach dzieci”.


         Zachęcamy dzieci , nauczycieli, a także rodziców do  sięgnięcia do książek Kardynała Wyszyńskiego albo do książek o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Przypomnijmy sobie
 i dzieciom postać Patrona Szkoły. Skupmy się  zwłaszcza na Dekalogu Wyszyńskiego.

I. ORGANIZATOR:  Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi.
II. CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja twórczości Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2. Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów i rodziców.
3. Kształtowanie wyobraźni plastycznej dziecka i jego wrażliwości estetycznej.
4. Utrwalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi i gatunkami literackimi.
5. Upowszechnianie wychowawczej roli  Patrona Szkoły.
6. Zacieśnianie więzi rodzinnej poprzez domowe spotkania z Postacią i Dekalogiem Wyszyńskiego.
7. Promowanie twórczości dzieci.

III. UCZESTNICY: Konkurs jest adresowany do uczniów klas 0-VI.

IV. TEMATYKA: Praca konkursowa - literacka lub plastyczna - powinna być samodzielną interpretacją ucznia.


V. TERMIN KONKURSU:
1. Prace literackie i plastyczne należy składać do dnia 10.010.2014 r. Należy je dostarczyć do biblioteki szkolnej. Prace należy podpisać z zaznaczeniem imienia i nazwiska oraz klasy ucznia.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15.10.2014 r. O szczegółach poinformujemy na apelu szkolnym dnia 16.10.2014r.

Podsumowanie  plastycznego konkursu „Nasz Patron w oczach dzieci”

I miejsce – Tobiasz Toczek – klasa Ia; Julia Wójcik – klasa IV

II miejsce – Patryk Kiernozek – klasa Ia; Kamila Wójcik – klasa V

III miejsce – Michał Baran – klasa Ia; Adrian Łaciak – klasa Ia

Wyróżnienia przyznano następującym uczniom: Magdalena Cempa (VI), Patrycja Łaś (VI), Oliwia Łaciak (Ib), Adrian Cieśla (Ia), Natalia Rumin (IV)

Podsumowanie  literackiego konkursu „Nasz Patron w oczach dzieci”

I miejsce – Magdalena Cempa – klasa VI; Jarosław Toczek (VI)

II miejsce – Klaudia Bomba – klasa V

III miejsce – Karolina Toczek – klasa III

Wyróżniono również: Aleksandrę Groń (VI) i Mariolę Groń (IV).

 A oto wyróżnione wiersze:

„Patron Szkoły”

Patron Szkoły nasz kochany

To Kardynał Wyszyński nam znany.

Skromny, życzliwy i miłosierny

Jest przykładem dla nas śmiertelnych.

Był wychowany w biedzie, prostocie

I swoim życiem dowodzi o tym.

Dobry przyjaciel Ojca Świętego

Cały czas modlił się za niego.

To wzór dla nas dzieci i młodzieży

Naśladujmy Go godnie jeśli nam zależy.

Byśmy za Jego przykładem szczerze

Uczyli się pilnie i wychowali w wierze.

Ku niebu nam wskazał prawdziwą drogę

Powiedział wszystkim „Ja z nieba
      wam pomogę”

Bądźmy dumni z naszego Patrona

Stefanie Wyszyński w Tobie nasza obrona.

 

                                               Jarosław Toczek klasa VI

Kardynał Stefan Wyszyński – Patronem mojej Szkoły

 

„Kardynał Stefan Wyszyński był wspaniałym człowiekiem, bardzo religijnym. Ku Matce Niebieskiej skierowała Go śmierć mamy. W czasie trudnych chwil aresztowania i ataków na Kościół znowu wrócił do Matki Bożej oddając Jej w opiekę siebie i cały Naród. Po drugiej wojnie światowej przyszły dla Kościoła w Polsce trudne czasy. Zaczęły się nasilać prześladowania. Nie można było wyznawać wiary, dzieci nie mogły uczęszczać na religię, zdjęto krzyże w miejscach publicznych. Prymas bardzo cierpiał z tego powodu i postanowił porozmawiać z władzą, by chronić Kościół i Naród od napięć i rozlewu krwi. Został uznany przez władze za wroga Narodu. W 1953 roku został aresztowany
i był więziony do 1956r. Jan Paweł II powiedział: „Takiego Ojca i Pasterza Bóg daje tylko raz na tysiąc lat”.

KARDYNAŁ O SWOJEJ MIŁOŚCI DO OJCZYZNY:

„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko narodowi i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.”

Kardynał zmarł 28 maja 1981roku w Warszawie.

Uważam, że słowa, które powiedział Ojciec Święty to prawda. Tak – człowiek, jakim był Kardynał Stefan Wyszyński zdarza się bardzo rzadko , jest On wzorem do naśladowania. Cieszę się, ze to właśnie Prymas jest Patronem naszej Szkoły.

 

                                                                         Karolina Toczek klasa III

„Nasz Patron Kardynał Stefan Wyszyński”

 

Stefan Wyszyński, nasz Patron kochany, jako Przyjaciel Papieża Polaka znany.

Cieszy się, gdy dzieci się uśmiechają i nawzajem sobie pomagają.

Smutną ma twarz widząc złe postępki, bójki, kłótnie,

Cierpi wtedy nasz Patron okrutnie.

Dba o dobro nasze wspólne, byśmy wykształcenie zdobyli ogólne.

Pragnie, abyśmy mądrzy byli i życie sobie w przyszłości ułożyli.

Nasz Wielki Patron kocha nas szczerze, dlatego mocno trwajmy w wierze.

On pomoże w rozwiązaniu naszego problemu, gdy prośby
w modlitwie skierujemy ku Niemu”.

                                                   Magdalena Cempa –klasa VI