Czas na podsumowanie Programu Rządowego "Książki naszych marzeń"

 

Nasza Szkoła wzięła udział w programie MEN „Książki naszych marzeń”. Przez cały rok szkolny we wszystkich klasach realizowane były następujące projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki:

Klasa I  realizowała  projekt „Z książką i biblioteką na całe życie”.Głównym celem przedsięwzięcia było rozbudzenie u najmłodszych  zainteresowania książką i biblioteką, wdrażanie do ich systematycznego korzystania z książki w domu i w szkole oraz rozwijanie nawyku czytania i szacunku do książek. Wychowawczyni tej klasy   pani Renata Słaby z pomocą   bibliotekarza pani Krystyny Borek i informatyka pana Roberta Łopucha wkroczyli z pierwszakami w progi przyjaznej i radosnej biblioteki  naszej Szkoły, starając się, aby uczniowie” czuli się w niej jak w domu”. Z pomocą dołączyli rodzice uczniów tej klasy czytając najmłodszym. Fachową radą służyła pani Róża Górska, która kilkakrotnie gościła  nas w progach Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi.

Na pierwsze integracyjne spotkanie z pierwszakami zaproszeni zostali „Baśniowi przyjaciele”. Uczniowie z klasy IVa zaprezentowali się w baśniowym korowodzie i  inscenizacji kolorowych  przygód książkowych bohaterów. Pierwszy kontakt ze szkolną biblioteką jest bardzo ważny, dlatego z pomocą baśniowych przyjaciół zaprezentowano dzieciom książki z księgozbioru biblioteki o których mówili „mali aktorzy”. Opiekunka biblioteki poprosiła aktorów, aby w uroczystym korowodzie poprowadzili najmłodszych do szkolnej „książnicy wiedzy". Tam czytali najmłodszym bajki i niektóre baśnie, a także słuchali bajek czytanych przez bibliotekarza. Na tym pierwszym spotkaniu zapadła decyzja o utworzeniu „Klasowego Kącika Czytelniczego”, który w ciągu roku szkolnego z pomocą rodziców bardzo się powiększył.

Aby każdy pierwszak mógł poczuć się „prawdziwym” czytelnikiem, bibliotekarz szkolny uroczystym pasowaniem na czytelnika  wprowadził ich w świat książki i biblioteki. Hasłem przewodnim tej uroczystości był cytat „Chcesz odwiedzać świat daleki, czytaj książki z biblioteki”. Rangę  tej uroczystości zwiększyła obecność Dyrekcji Szkoły i wychowawcy klasy. Po ceremonii pasowania wychowankowie pani Renaty Słaby zaśpiewali wcześniej przygotowane piosenki o książce i bibliotece. Z okazji tej uroczystości wręczono „nowym czytelnikom” dyplomy pasowania oraz  zakładki do książki. Następne kroki skierowano do biblioteki szkolnej. Tam na każdego czekały założone karty czytelnika, przystąpiono do pierwszych wypożyczeń „Książek marzeń”. Największym zainteresowaniem cieszyła się seria „Kubuś i Przyjaciele” oraz „Elmer”. Dzieci oprócz dyplomów, zakładek i książek zabrały do domu również list skierowany do rodziców „Dlaczego warto czytać dzieciom”.

Realizując projekt edukacyjny, dzieci w bibliotece i w sali komputerowej poznawały różne rodzaje książek (albumy, encyklopedie, komiksy, atlasy, książki na kasetach, płytach CD, e-booki, które cieszyły się największym zainteresowaniem). Bibliotekarka z Biblioteki Filialnej zapoznała ich z książeczkami interaktywnymi. Dzieci uczestniczyły w mini konkursie wiedzy „Co Ty wiesz o szkolnej bibliotece?” i wykonywały własne zakładki do książki, które zostały zaprezentowane na klasowej gazetce.

Ulubionymi książkami pierwszaków była „Cecylka Knedelek, która wprowadziła ich w świat literek”. Dzieci poprzez zabawę poznawały „Smaczny Elementarz Cecylki Knedelek” ABC”, utrwalały alfabet i wyszukiwały literki. Poprzez „zabawy literkowe” doszły do wniosku, że „Książka uczy, bawi i wychowuje”.  Najmłodsi często wypożyczali „Martynkę”, którą czytano na świetlicy oraz podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

 Wdrażając projekt „Z książką i biblioteką na całe życie” nie mogło zabraknąć  częstych odwiedzin w bibliotece publicznej. Spotkanie pt. „Kot i pies – nasi czworonożni przyjaciele”   przygotowane przez panią Różę Górską cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzieci z radością oglądały wystawę książek o kotkach i pieskach  oraz słuchały fragmentów czytanych przez bibliotekarki. Chętnie przystąpiły do konkursu plastycznego o zwierzętach ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łabowej. Dzieci uczyły się piosenek o kotach i psach oraz przystąpiły do konkursu muzycznego „Do jakiej książki pasuje ta muzyka? Pod kierunkiem wychowawcy wykonały pracę plastyczną pt. „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka”. Projekt przyczynił się w dużej mierze do tego, że uczniowie klasy I kochają książki i posiadają umiejętność samodzielnego  korzystania  ze zbiorów biblioteki szkolnej i publicznej.

 

 

Projekt edukacyjny dla uczniów klasy II A  z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej „Z książkowymi czworonożnymi przyjaciółmi wyruszam w świat”.

 

Podczas realizacji programu MEN „Książki naszych marzeń” uczniom klas IIa towarzyszył „prawdziwy” Niedźwiadek Wojtek – główny bohater książki Łukasza Wierzbickiego oraz „Pięciopsiaczki” z książki Wandy Chotomskiej. Mali drugoklasiści zafascynowali się również dinozaurami z zakupionych „Książek marzeń”. Projekt szczegółowy opracowała wychowawczyni klasy II pani Barbara Pająk. Pomocą służyła szkolna bibliotekarka pani Krystyna Borek, która poprzez promocję książek wprowadzała dzieci do projektu.  Czworonożnego przyjaciela zaprosiła do Szkoły pani mgr Małgorzata Młotkowska, która również włączyła się w realizację projektu „Książki naszych marzeń” oraz pani Izabela Klimczak – nauczycielka języka angielskiego. Pani Halina Biel na świetlicy szkolnej
 z uczniami klasy IIa zgłębiała  tajniki księgozbioru szkolnego, książki i biblioteki.

 

Cele projektu:

 

1. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie aktywnej postawy czytelniczej.

 

2. Ukazanie właściwego kontaktu z książką. Rozbudzenie u uczniów zainteresowania książką,  w tym o czworonożnych przyjaciołach.

 

3.Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności i miłości do zwierząt.

 

4. Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

 

5. Wzbogacenie wiadomości na temat życia psów.

 

6. Ukazywanie właściwych zachowań ludzi wobec psów. Sposoby ochrony przed agresywnym psem.

 

7. Wdrażanie do systematycznego korzystania z książek w szkole i domu.

 

8. Bliższe zapoznanie uczniów z dotychczasowym i nowo zakupionym księgozbiorem biblioteki szkolnej.

 

9. Wyrobienie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki.

 

10. Rozwijanie nawyku czytania i szacunku do książek.

 

11. Rozwijanie potrzeb czytelniczych.

 

12.Rozwijanie aktywnej postawy uczniów oraz uczenie metod pracy zespołowej.

 

 Czas realizacji: grudzień 2015 - kwiecień 2016 

 Spotkanie 1. „Wojenne przygody Niedźwiadka Wojtka”.

 

Cele projektu:

 

1.Zaprezentowanie prawdziwej historii niedźwiedzia Wojtka „służącego”
w Armii Andersa – gawęda.

 

2.Przeczytanie fragmentu książki celem rozbudzenia zainteresowania książką.

 

3.Wędrujemy z Wojtkiem z Iranu przez Irak, Palestynę i Egipt do Włoch.

 

4.Miś lubi się bawić – komiks o Misiu Wojtku.

 

5.Szeregowy Wojciech Miś - gry i ćwiczenia sprawnościowe.

 

6.Wysłuchanie pieśni „Czerwone Maki na Monte Casino”.

 

7.Rozmowa na temat symbolu Polski Walczącej. Czy Ty możesz być patriotą?

 

7.Wykonanie odznaki pamiątkowej 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii. – Miś z pociskiem.

 

8. Zorganizowanie wystawki prac.

 

9. Kolejne spotkania w bibliotece z czytającą bibliotekarką oraz wypożyczenia książki
o walecznym i dzielnym Niedźwiadku.

 

Spotkanie 2. „Książki z czworonożnymi przyjaciółmi” na przykładzie książki Wandy Chotomskiej „Pięciopsiaczki”

 

 

1.Zapoznanie uczniów klasy II z literaturą dziecięcą tematycznie związaną
z czworonożnym przyjacielem, z książką Wandy Chotomskiej „Pięciopsiaczkami”.

 

2.Przedstawienie sylwetki pisarki Wandy Chotomskiej oraz jej twórczości.

 

3.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie przez bibliotekarza „Pięciopsiaczków”.

 

4.Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności i miłości do zwierząt.

 

5.Zachęcanie dzieci do czytania książek i  częstszego odwiedzania biblioteki.

 

6.Kształtowaniew nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

 

7.Wzbogacanie wiadomości na temat życia psów.

 

8.Wskazywanie właściwych zachowań ludzi wobec psów.

 

9.Uświadomienie dzieciom, że psy nie mogą być traktowane jak zabawki.

 

10.Sposoby ochrony przed agresywnym psem.

 

11. Rozmowa na temat : „Co każdy opiekun powinien wiedzieć o swoim piesku?”. Zasady prawidłowej opieki nad psem.

 

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU „KSIĄŻKI Z CZWORONOŻNYMI PRZYJACIÓŁMI”:

 

1. Zachęcenie dzieci klasy II do obejrzenia  i wypożyczenia książek zakupionych w ramach programu „Książki naszych marzeń” ze zwróceniem uwagi na „Pięciopsiaczki” Wandy Chotomskiej.

 

2.Przeczytanie fragmentu książki celem rozbudzenia zainteresowania lekturą – pierwsze poznanie  genezy imion piesków (Pędzel, Miś, Ciapek, Myszka
i Klakson) - uczniowie opowiadają o swoich czworonożnych przyjaciołach.

 

3.Zapoznanie z twórczością Wandy Chotomskiej.

 

4. Kolejne spotkanie z  czytającą bibliotekarką – dalsze losy piesków. Zapoznanie z dalszymi losami bohaterów. Opowiadanie historii i kolorowanie obrazków. Sprawdź, co pamiętasz „Pięcioteścik”.

 

5. Konkurs plastyczny „Pięciopsiaczki”

 

6.Wystawka prac w bibliotece szkolnej.

 

7. Spotkanie uczniów z psem ratownikiem. Pogadanka przez ratownika na temat psów.

 

SPOTKANIE  3. „Dzień dinozaura w klasie II”.

 

1.Spotkanie w bibliotece szkolnej. Zapoznanie z książkami o dinozaurach znajdującymi się w bibliotece.

 2.Uzupełnienie wiedzy dzieci na temat dinozaurów.

 3. Słuchanie wiersza czytanego przez wychowawcę „Paprocie tutaj rosły”.

 4. Zajęcia na sali gimnastycznej „Kraina dinozaurów” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem elementów metody opowieści ruchowej R. Labana. Ilustrowanie ruchem treść opowieści przez dzieci według własnej inwencji twórczej.

 5. Oglądanie wszystkich książek o dinozaurach znajdujących się w bibliotece. Wyszukiwanie najciekawszych informacji.

 6. Mini test „dinozaurowy”.

 7. Zabawy z modelami dinozaurów i przypisywanie ich do ilustracji książkowych.

 8. Praca plastyczna  o dinozaurach. Wystawka klasowa.

 9.Reklamowanie książki na gazetce bibliotecznej na górnym korytarzu oraz w bibliotece szkolnej.

INNE CAŁOROCZNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU W KLASIE II A:

1.Codzienne głośne czytanie na dywaniku klasowym.

 2.Prelekcja dla rodziców „Wpływ czytania na rozwój dzieci”. List do Rodziców w sprawie czytania.

 3. Całoroczny konkurs „Zostań mistrzem  czytania”.

 4. „ Klasowy kącik czytelniczy”.

 5. Przygotowanie uczniów do międzyklasowego konkursu recytatorskiego „Znam wiersze Juliana Tuwima”.

 6.Prowadzenie dzienniczka poznanych lektur.

 7. Cotygodniowe czwartkowe odwiedziny w bibliotece szkolnej i wypożyczenia książek.

 8. Udział uczniów we wszystkich Akcjach czytelniczych, wystawach, konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

 9. Wyjazd uczniów  do Krynicy – Zdroju na przedstawienie teatralne pt. „Królowa śniegu”.

 10. Przygotowanie dla społeczności szkolnej przedstawienia „Legenda o dwóch rycerzach”, „Legenda o samotnym rycerzu” oraz „Zupa jarzynowa” i „Czerwony Kapturek”. Wyszukiwanie potrzebnych materiałów w księgozbiorze biblioteki.

 11. „Książki z czworonożnymi przyjaciółmi” – projekt przeprowadzony wspólnie z klasą IIb.

 12. Klasowe quizy czytelnicze.

 13. Udział uczniów w teatrzyku kukiełkowym „Magiczne słowo” – teatrzyk wystawiany w szkole przez aktorów teatralnych.

 14. Wykonanie „Klasowego ilustrowanego albumu okładek książek”.

 15. „My English book”.

 

Projekt edukacyjny dla uczniów klasy II B
z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej
„MALI ODKRYWCY CZYTELNICZEGO ŚWIATA”

 

Cele szczegółowe projektu:

„Książka i biblioteka uczy  nas odkrywać nową rzeczywistość 

i pomaga z uśmiechem wkraczać w  dziecięcy : „kuchcikowy, „ kociakowy”, sportowy, zdrowy i radosny świat”.

 

Czas realizacji: grudzień 2015 - kwiecień 2016 

 

Realizatorzy projektu: Wychowawca klasy IIb mgr  Sylwia Borek , nauczyciel bibliotekarz mgr Krystyna Borek, bibliotekarka Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi pani Róża Górska oraz nauczycielka języka angielskiego pani mgr Izabela Klimczak.

 

Cele ogólne:

 

·         zapoznanie z księgozbiorem biblioteki szkolnej,

 

·         zainteresowanie uczniów księgozbiorem,

 

·          rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

 

·         motywowanie uczniów do czytania i korzystania z biblioteki szkolnej

 

·         kształcenie wrażliwości czytelniczej

 

·         promowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie aktywnej postawy czytelniczej.

 

SPOTKANIE 1. „Świąteczne spotkanie z Cecylką Knedelek”.

 

1.Prezentacja książek Joanny Krzyżanek i świąteczne warsztaty pieczenia pierniczków „Cecylka Knedelek w sam raz na Boże Narodzenie. Dzieci swoimi własnymi rączkami z pomocą książki
i nauczyciela „robią cuda”. W roli głównej „kulinarna książkowa przewodniczka” zaznajamia uczniów z przepisami i wraz
z książkowymi postaciami z bajek przygotowuje dzieci na Boże Narodzenie.

 

SPOTKANIE 2. „Znani, lubiani i wysportowani, czyli książkowe i nie tylko… spotkanie ze sportowcami”.

 

1.Zapoznanie z „Książkami Marzeń”, które tematycznie związane są ze sportem. Oglądanie i czytanie książek i encyklopedii w bibliotece szkolnej oraz wprowadzenie do tematu przez bibliotekarkę.

 

2.Poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej sportu i różnych form aktywności ruchowej na podstawie między innymi  książek z serii „Basia i taniec”, „Basia i piłka nożna”, „Kubusiowe zawody” itp.

 

3.Zainteresowanie uczniów wybranymi przez nich dyscyplinami sportu oraz zapoznanie z postaciami polskich sportowców – prace samodzielnie wykonane przez uczniów.

 

4.Zachęta do aktywnej obserwacji wydarzeń sportowych w kraju i na świecie.

 

5.Zajęcia „z Książką Marzeń” na sali gimnastycznej. – Czytać można wszędzie! – Bibliotekarka w roli nauczyciela wychowania fizycznego. Czyta, ćwiczy i nas do tego zachęca!!!

 

6. „Jesteśmy małymi sportowcami?”, „Sport to najpiękniejsze i najzdrowsze uzależnienie”, „Mój idol sportowy”, „Będę … Lewandowskim, Radwańską, Małyszem… jeszcze może
o mnie usłyszycie! – czy wiemy co to znaczy?

 

7. Co to znaczy „Sport to zdrowie?” – samodzielnie przygotowane przez uczniów  plakaty
 i gazetka tematyczna. Wystawka prac w klasie.

 

8. Mamy „szkolnego Lewandowskiego!” – zajęcia na sali gimnastycznej.

 

9. My również mamy własne trofea sportowe! – omawiamy własne osiągnięcia sportowe.

 

10. Czytam Kubusia” i wiem, co to znaczy fair play!

 

11. Zdrowe odżywianie i ruch to tajemnica sportowego sukcesu.

 

12. Zachęcenie uczniów poprzez w/wym. projekt do wypożyczenia książek tematycznie związanych ze sportem oraz do promowania zdrowego stylu życia.

 

SPOTKANIE 3. „Czego uczy nas Basia i dentysta?”Poznajemy książki z serii „Basia”.

 

1.Spotkanie w bibliotece i zapoznanie z książkami z serii  „Basia”.

 

2. Czytanie przez bibliotekarkę książki „Basia i dentysta”.

 

3.Oglądanie projekcji filmu o zębach i dentyście.

 

4. O prawidłowym szczotkowaniu zębów – książka i plansza w roli głównej…

 

5. Praktyczny pokaz prawidłowego szczotkowania zębów (pokazany wcześniej przy okazji fluoryzacji przez pielęgniarkę szkolną).

 

6.Prace plastyczne „Uśmiechnięty i zdrowy ząb na całe życie”.

 

7.Odwiedziny w bibliotece szkolnej i wypożyczenia przez uczniów  książek z serii „Basia” oraz książeczek związanych ze zdrowiem.

 

SPOTKANIE 4. Hucznie obchodzimy  „Międzynarodowy Dzień Kota”.

 

1.Spotkanie w bibliotece szkolnej. Zapoznanie uczniów z omawianym wyżej świętem.

 

2. Dokładne zapoznanie z książką Joanny Krzyżanek „Cecylka Knedelek i kolorowe bale”.

 

3.Łamigłówki i kocie puzzle.

 

4.Studio artystyczne z drugoklasistami w roli głównej… W dniu dzisiejszym moda na „koci pyszczek”.

 

5. Warsztaty „kociakowe”- wykonanie słodkiego kota z przepisu bohaterki książki.

 

6. Wystawa waflowych kotów.

 

7. Degustacja i picie mleka.

 

8.Oglądanie w bibliotece kącika tematycznie związanego z kotami oraz wypożyczenia książek z serii „Kociaki Słodziaki” oraz innych o kotach.

 

INNE CAŁOROCZNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU W KLASIE IIB:

 

1.Codzienne głośne czytanie na dywaniku klasowym.

 

2.Prelekcja dla rodziców „Wpływ czytania na rozwój dzieci”.

 

3. Całoroczny konkurs „Zostań mistrzem szybkiego czytania”.

 

4. „ Klasowy kącik czytelniczy”.

 

5. Przygotowanie uczniów do konkursu recytatorskiego „Znam wiersze Juliana Tuwima”.

 

6. Laurka z życzeniami dla biblioteki szkolnej.

 

7. „Biblioteka Publiczna – przyjazna dzieciom”. Cotygodniowe piątkowe odwiedziny Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi i wypożyczenia książek..

 

8. Udział uczniów we wszystkich Akcjach czytelniczych, wystawach, konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

 

9. Wyjazd uczniów  do Krynicy – Zdroju na przedstawienie teatralne pt. „Królowa śniegu”.

 

10. Przygotowanie dla społeczności szkolnej przedstawienia „ Królewna Śnieżka i siedem krasnoludków” oraz „Czerwony Kapturek”.

 

11. „Książki z czworonożnymi przyjaciółmi” – projekt przeprowadzony wspólnie z klasą IIa.

 

12. Klasowe quizy czytelnicze.

 

13. „My English book”- uczymy się słówek związanych z książką. Poznajemy e- booka, książki w języku angielskim, bajki, czasopisma. Czytanie przez nauczyciela bajki z e-booka.

 

Uczniowie klasy III wspólnie z wychowawczynią mgr Urszulą Świgut w ramach programu MEN „Książki naszych marzeń” realizowali projekt edukacyjny „Z książką łatwiej czynić dobro”. Głównym celem projektu była promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów oraz wyrobienie u nich empatii poprzez dobór odpowiednich książek tematycznie związanych z uwrażliwieniem na potrzeby innych. Projekt realizowano od grudnia 2015 do kwietnia 2016 roku.

Wszystko zaczęło się od „tajemniczej klasowej przesyłki”, w której znajdował się list  i pięknie zapakowana paczka adresowana do trzecioklasistów. Okazało się, że do klasy dotarła książka Joanny Krzyżanek „Dobre uczynki Cecylki Knedelek”. Pomocną okazałą się pani bibliotekarka, która zapoznała uczniów z wyżej wymienioną  książką. List nawiązywał  do książki i zachęcał do czynienia dobra innym ludziom. Odbyła się narada i zorganizowano pierwsze spotkanie „Niewidzialnej ręki”. Udano się do szkolnej biblioteki, gdzie wyszukiwano informacji o wolontariacie i zasadach działania wolontariuszy. Uczniowie w grupach przystąpili do tworzenia „Pomocnej dłoni”. Padały różne propozycje i formy czynienia dobra. Wypisywane na czerwonych sercach zobowiązywały do rzeczywistej pomocy innym, a przyklejone na gazetce klasowej przez cały czas nam o nich przypominały. Uwieńczeniem było logo „Niewidzialnej ręki”. W trakcie trwania projektu poprzez różne działania  odwoływano się często do dziecięcych uczuć i wrażliwości. Rozwijano aktywną postawę czytelniczą:

·         W ramach „Tygodnia Książki” utworzono  „Klasowy Kącik  Biblioteczny” -  chętni wypożyczali jedną z wybranych książek zaprezentowanych w czasie zajęć w bibliotece szkolnej – czytali  fragmenty książki – przygotowywali odczyt – ich zdaniem ciekawego fragmentu – tworzono  listę prezentowanych pozycji książkowych, a książki umieszczane  w przygotowanym kąciku czytelniczym”.

·         Ogłoszono konkurs czytelniczy  z kanonu „Książek marzeń” – pt. „Zostań  klasowym mistrzem szybkiego czytania”.

·         Zorganizowano wycieczkę do Publicznej Biblioteki w Krynicy – Zdroju.

·          „Tworzeniu wielu ksiąg nie ma końca” Klasowa Akcja Czytelnicza.

·         Czytanie przez wychowawcę i starszych kolegów legend związanych
z historią zamków Doliny Dunajca.

·         Przedstawienie całej społeczności uczniowskiej przedstawienia pt. „Ballada
o uprzejmym rycerzu”.

·         Quizy klasowe związane ze znajomością lektur „O psie, który jeździł koleją”, „Karolcia”
 i inne.

·         Tworzenie „Klasowej książki kucharskiej” z wykorzystaniem przepisów znalezionych
w książkach znajdujących się w bibliotece szkolnej.

·         Aktywne włączenie się do wszystkich akcji szkolnych związanych z książką i biblioteką.

·          Prelekcja dla Rodziców prowadzona przez wychowawcę „Dlaczego warto czytać dzieciom?”.

·          Regularne odwiedziny w Filialnej Bibliotece Publicznej w Nowej Wsi. Udział w konkursach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łabowej.

 

Projekt edukacyjny dla uczniów klasy VI rozwijający kompetencje i zainteresowania czytelnicze z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,  publicznej oraz teatru

„W dalszą drogę wyruszam z książką”

Realizatorzy projektu: Wychowawca klasy mgr Agnieszka Hebda, mgr Krystyna Borek (nauczyciel bibliotekarz) mgr Krystyna Pasternak – Duło, mgr Marta Kubisz, mgr Renata Słaby, mgr Teresa Ryba. Projekt realizowany we współpracy z Sądecką Biblioteką Publiczną im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu oraz z Biblioteką Publiczną w Krynicy – Zdroju.

Założenia projektu: Projekt ma się przyczynić do bliższego zapoznania uczniów z dotychczasowym i nowo zakupionym księgozbiorem biblioteki szkolnej oraz z księgozbiorem z Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu oraz z Biblioteki Publicznej w Krynicy – Zdroju.

Czas realizacji: październik  2015 – kwiecień 2016 

Cele ogólne: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, pokonanie stereotypowego podejścia do lektury, motywowanie uczniów do czytania i korzystania z biblioteki szkolnej, kształcenie wrażliwości czytelniczej

Cele szczegółowe: uczeń z własnej inicjatywy czyta książki – formułuje opinie reklamujące książkę za pomocą odpowiedniego słownictwa- posługuje się katalogiem bibliotecznym, potrafi korzystać z księgozbioru podręcznego, zna rodzaje słowników i encyklopedii, wie co zawierają. Uczeń bez problemu odszukuje książkę w zasobach bibliotecznych, zna rodzaje katalogów, umie posługiwać się katalogiem komputerowym, uczeń potrafi wyszukać i zareklamować książkę.

1.Bliższe zapoznanie uczniów z dotychczasowym i nowo zakupionym księgozbiorem biblioteki szkolnej.

2.Wyrobienie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki.

3. „Czytelnicze” warsztaty w Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu prowadzone przez przewodnika wycieczki – korzystanie z katalogów bibliotecznych, rozwiązywanie krzyżówek o książce. Zwiedzanie czytelni i wypożyczalni „sądeckiej książnicy”. Poznanie zasad funkcjonowania Biblioteki.

4.Pisanie recenzji i reklamowanie Książek z serii „Książki w kratkę”.

5. Reklamowanie na   apelu szkolnym „Harrego Pottera”.

6. „Jakie znamy słowniki i encyklopedie i co powinniśmy w nich znaleźć?” – edukacja czytelnicza – zajęcia w bibliotece szkolnej prowadzone przez bibliotekarza.

7. Wycieczka do Biblioteki Publicznej w Krynicy – Zdroju. Zapoznanie ze strukturą Biblioteki Publicznej w Krynicy – Zdroju. Wizyta w Wypożyczalni, Czytelni i magazynie książek. Wysłuchanie mini wykładu na temat historii, struktury Biblioteki i roli jaką pełni ona w środowisku.

8. „Pracujemy z katalogami bibliotecznymi” – zajęcia prowadzone przez bibliotekarza szkolnego. Kartkowe
i komputerowe wypożyczanie książek.

9. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna – co to jest?

10. Rok 2016 Rokiem Sienkiewicza. Poznajemy życie i twórczość Noblisty. Włączamy się do Akcji „W naszej bibliotece czytamy Sienkiewicza”.

11. Udział uczniów w spektaklu teatralnym pt. „Legendy Warszawskie” wystawianym przez Katolicki Teatr Edukacji w Krynicy – Zdroju.

12.Prelekcja dla Rodziców prowadzona przez wychowawcę „Wpływ czytania na rozwój dzieci”.

13.  „Biblioteka i książka” w języku angielskim. Zajęcia prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego.

14.Przygotowanie przez uczniów wystawy o Janie Pawle II z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki.

15. „Czytam i rozumiem” – całoroczna Akcja czytelnicza dla uczniów klasy VI z udziałem wszystkich nauczycieli.

16. „W dalszą drogę wyruszam z książką” – praca literacka.

17.  Pisanie przez uczniów recenzji ulubionej książki.

18.Aktywne włączanie się we wszystkie Akcje czytelnicze i biblioteczne organizowane na terenie Szkoły. Pełnienie przez uczniów całotygodniowych dyżurów w bibliotece szkolnej.

19. Aktywna współpraca z Biblioteką szkolną.

 

Zajęcia biblioteczne w świetlicy szkolnej

Klasowy konkurs recytatorski
uczniów klasy IIb
"Znam wiersze wiersze Juliana Tuwima"

 

Poznajemy książkę Joanny Olech "Dynastia Miziołków"

 

"Smaczny Elementarz Cecylki Knedelek wprowadza nas w świat literek" - zajęcia z uczniami klasy I

 

Wystawa w bibliotece z okazji 1050.Rocznicy Chrztu Polski

"Czytamy Harrego Potterra"

 

2kwietnia "Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci"

 

11. ROCZNICA ŚMIERCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Wystawa w bibliotece

25 marca -  "Światowy Dzień Czytania Tolkiena"

"Rok 2016 Rokiem Sienkiewicza"

 

Udział uczniów klasy IVa w warsztatach prowadzonych 
w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi przez pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej dnia 03.03.2016 roku

"Pisanki metodą batikową"

Warsztaty prowadzone przez panią Ludmiłę Jakubowską- Wnęk

Wycieczka do Publicznej Biblioteki
w Krynicy - Zdrój.

Zaprezentowanie przez bibliotekarkę uczniom klasy IVb książki Joanny Krzyżanek „Dobre maniery Cecylki Knedelek, czyli o tym, że  wypada wiedzieć, co wypada” oraz książek z serii „Radek Szkaradek”

Jakub Podolak oraz Patryk Tragarz omawiają  „Dobre maniery”, o których pisała Joanna Krzyżanek na przykładzie plakatu narysowanego przez uczniów.

„Pomagaj starszym!” – Kacper Nosal i Przemek Baran  prezentują swoją pracę.

Ustąp miejsca starszym! – to przesłanie  w swojej pracy przekazują Natalia Kubacka i Justyna Motyka.

Rada Cecylki „Grzeczność nic nie kosztuje”!

Karol Stożek i Joasia Klimczak poprzez plakat uczą „Dobrych manier”

Renata Semla i Nikola Barnowska omawiają swoją pracę i próbują wytłumaczyć co to jest savoir- vivre

Oto wysiłkiem uczniów klasy IVb powstało wspaniałe „drzewo dobrych manier”

Plakaty uczniów klasy IVb  prezentują się wspaniale. Rady zawarte w książce Cecylki warto naśladować, Radka Szkaradka niekoniecznie!!!

Nie chcę być "Radkiem Szkaradkiem" - prace plastyczne uczniów klasy IVa

Recenzje wybranych przez uczniów klasy III "Książek Naszych Marzeń" oraz prezentacja prac plastycznych 

 Marysia Kotas, Tosia Lelito oraz  Magda Wajda zachęcają do przeczytania książek  Zofii Staneckiej  i Marianny Oklejak        z serii „Basia”.  „Basia i urodziny w muzeum” zachęca dorosłych i dzieci do odwiedzania muzeów, a „Basia i podróż” opowiada o bezpiecznym podróżowaniu. Książka „Basia
 i taniec”
opowiada o lekcjach tańca i o tym, że warto tańczyć z całą rodziną. Dziewczynki  bardzo  przekonująco zachęcają do sięgnięcia po wyżej wymienione książki.

Oliwia Sroka poleca książkę „Basia i słodycze”. Według Oliwki książka uczy, żeby nie jeść dużo słodyczy, bo szkodzą naszemu organizmowi i od nich psują się zęby. Dawid Kuras wybrał książkę Wandy Chotomskiej „Pięciopsiaczki”. Dawidowi spodobała się książka, bo… „ jego bohaterami były zwierzęta, które wspólnie z nową rodziną przeżywają wspaniałe przygody”.

Zdaniem Julki Zielińskiej książka „Basia i upał w zoo” jest „ pouczająca, kolorowa, przyjemna, niedługa, wygodna do czytania, miła i wyraźna”. Ta książka uczy o tym, jakie zwierzęta powinny być w domu, a jakie na wolności.

 

Książką marzeń Tomka Mikulec jest „Dynastia Miziołków” Joanny Olech – książka pełna żartów i dowcipów. Pakosz Jakub prezentuje książkę  Davida Mckee pod tytułem „Elmer     i Róża”. Jest warta przeczytania ponieważ uczy nas przyjaźni, opowiada jak wspólnie spędzać wolny czas i jak dobrze się bawić.  Tomek Kiklica przedstawił książkę Sempe Goscinnego „Mikołajek”. Głównym bohaterem książki jest młody chłopiec, który ma duże poczucie humoru, wielu przyjaciół i niesamowite przygody. Natalka Legutko również wybrała „Basia i Dziadkowie”. Warto ją zdaniem dziewczynki wypożyczyć, książka jest super, opowiada o zabawie dziadka
 i wnuczki w piratów.

Waleria Kita zachęca do przeczytania książki pt. „Basia i dentysta”. Waleria podziwiała małą dziewczynkę, która była dzielnym pacjentem u dentysty. Dawid Kowalik wybrał „Elmer i hipopotamy” – z książki można się dowiedzieć, jak pomagać innym.

Prezentacja wybranych „Książek naszych marzeń” przez uczniów klasy III.

Uczniowie klasy VI A w Bibliotece Filialnej w Nowej Wsi 

  Bajkowy karnawał  

W okresie ferii zimowych skorzystaliśmy z zaproszenia do Biblioteki Filialnej w Nowej Wsi i tam
z książką spędzaliśmy miło czas. Pomagały  nam w tym dwie bibliotekarki: pani Krystyna Borek
i pani Róża Górska.

Wzorowi czytelnicy

"Baśniowi przyjaciele" z odwiedzinami u pierwszaków. 

Apel szkolny reklamujący zakupione "Książki Naszych Marzeń"

PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLASY I

       "Powróżmy razem z biblioteką"

 

              „ Światowy Dzień Pluszowego Misia”

 

25 listopada na całym świecie obchodzony

jest „ Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Dzień ten jest wspaniałym pomysłem. Przedszkola, szkoły oraz biblioteki tego dnia łączą zabawę z nauką. Tak też się stało w naszej Szkole. Już dzień wcześniej uczniowie z Koła Miłośników Książki z pomocą nauczyciela bibliotekarza przygotowali okolicznościową gazetkę ścienną przedstawiającą historię pluszowego misia oraz dokonali przeglądu najbardziej znanych dzieciom misiów.

 

Miś jest najlepszym przyjacielem dziecka. Czy można wyobrazić sobie świat bez tej pluszowej maskotki? Na to pytanie próbowano odpowiedzieć sobie na bibliotecznym apelu przygotowanym przez uczniów. Dominika Ryba wspólnie z Mariolą Groń barwnie przedstawiły historię najbardziej znanego dzieciom Misia Puchatka, Misia Uszatka, Coralgola oraz Misia Paddingtona ze śmieszną czapeczką. Nie zapomniano o Misiu Yogi oraz o najstarszym pluszowym niedźwiadku o nazwie Teddy, od którego zaczęła się produkcja pluszowych misiów.

 

Na apelu bibliotekarka zapoznała też dzieci z nowymi „Misiowymi książeczkami”, które zostały zakupione w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” oraz z misiowymi książeczkami dla starszych

dla najmłodszych, które znajdują się na półkach w bibliotece.

 

W obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia włączyli się wszyscy uczniowie naszej Szkoły. Maluchy w przedszkolu malowały misie, rozwiązywały karty pracy oraz tuliły się do swoich pluszowych misiów.

W przerwie słuchały „ misiowych bajek” czytanych przez starszaków oraz nauczycieli. Starsze dzieci rywalizowały ze sobą w układaniu Kubusia Puchatka

z plastikowych nakrętek, a niektóre smacznie zajadały słodkie misie oraz „lizały miodek”. Wszyscy uczniowie w „Misiowym Dniu” uczestniczyły w spotkaniu z bibliotekarką panią Krystyną Borek, która przez cały dzień przydzielała poszczególnym klasom „misiowe zadania”. Do wspólnego świętowania włączyła się Dyrekcja Szkoły oraz wszyscy nauczyciele.

W tym dniu dzieciom podczas lekcji , przerw i apelu towarzyszyły ich ulubione misiowe przytulanki.

 

„Franklin i        komputer” –        spotkanie z najmłodszymi przedszkolakami   w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

            

W październiku bibliotekę szkolną odwiedziły również najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2015

Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień a od 2008 r. cały miesiąc październik. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce
i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

„Biblioteki rządzą” 

Pod takim hasłem w tym roku rozpoczynają się obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Nasza biblioteka włącza się także do świętowania, m.in. poprzez zorganizowanie  apelu bibliotecznego, przygotowanie okolicznościowej gazetki ściennej oraz wykonywanie laurek poświęconych bibliotece. Przez cały miesiąc zapraszam najmłodszych do wspólnego głośnego czytania. Przez cały miesiąc biblioteka będzie zaskakiwać swoich czytelników.  Zachęcam Was do zaglądania do biblioteki i brania udziału w akcjach promujących książki i czytelnictwo. 

 

   „Dzień Warzywny”
w bibliotece szkolnej

Dnia 21 października 2015 r. biblioteka włączyła się w ogólnoszkolną akcję związaną z „Dniem Warzywnym”. Kilka dni wcześniej bibliotekarka wspólnie
z  wychowawcami oddziałów przedszkolnych i klas edukacji wczesnoszkolnej wyszukiwała  wierszy Brzechwy i Tuwima związanych z warzywami. Na „pierwszy ogień” poszedł wiersz „Pomidor”, który miał zostać przedstawiony w inscenizacji przez dzieci przedszkolne oraz wiersz „Na straganie”, który bibliotekarka wspólnie z dziećmi klasy IIb  postanowiła przedstawić podczas Dnia Warzywnego. Z tej okazji wykonano również gazetki okolicznościowe „Warzywa w poezji” oraz „Rzepka”. Nawet przy tej okazji można promować bibliotekę i czytelnictwo!!!

Wyniki konkursu „Dekalog Kardynała Wyszyńskiego w oczach dzieci”

I miejsce zdobył Krystian Sarata z klasy VI.

Wyróżniono prace plastyczne następujących uczniów: Adriana Citak z klasy IIa, Julii Wójcik z klasy V oraz Oliwii Citak z klasy IIb.

Gratulujemy!

 

Wyniki konkursu „Najpiękniejszy różaniec wykonany z materiałów przyrodniczych ”:

I miejsce – Oliwia Zaczyk z klasy IVa

II miejsce – Magdalena Wojtarowicz  z klasy I

III miejsce – Zuzanna Furczoń z klasy IVa

IV miejsce – Kornelia Drożdżak z klasy V

V miejsce -  Janusz Stanisz  z klasy V oraz Wiktoria Górowska z klasy VI

VI miejsce – Barnowska Nikola z klasy IVb

VII miejsce – Jakub Płachta z klasy V

VIII miejsce – Lelito Roksana z klasy I oraz Dawid Szczepaniec z klasy II b

IX miejsce – Krystian Sarata z klasy VI

X miejsce – Jakub Stanisz z klasy IIa.


Wyróżniono prace następujących uczniów:

 Wiktora Furczoń z klasy I, Szymona Wojtarowicz z klasy IIa, Mai Kicura z klasy IVa, Alicji  i Norberta Lichoń z klasy V, Patryka Kubackiego z oddziału przedszkolnego, Wiktorii Lichoń z klasy IIb, Dominiki Luksa z klasy IVa, Sary Majerskiej z klasy VI, Pauliny Luksa z klasy V, Patrycji Stylok z klasy VI, Piotra Lelito z klasy IIa, Michała Rusiniak z klasy IIb, Julii Wójcik z klasy V, Patryka Hajduga z klasy IIb, Igora Szczepaniec z klasy I, Kamila Szczygieł z klasy IIb, Krystiana Surma z klasy IIa, Julii i Klaudii Orzeł z klasy V, Julii Kicura, Zuzanny Ciepiela z klasy VI, Marioli Groń z klasy V oraz Wiktorii Domasik z klasy IIb.

                        Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy!

Biblioteka szkolna dla wszystkich chętnych uczniów ogłasza październikowe konkursy!!!

REGULAMIN  KONKURSÓW:
1. „Najpiękniejszy różaniec wykonany z materiałów przyrodniczych ”

2.  „Dekalog Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w oczach dzieci”

 

1.Organizator
Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi.

2.Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział  wszyscy uczniowie Szkoły z klas 0- VI.

3. Cel konkursu:

·         przypomnienie postaci Patrona Szkoły – Prymasa Wyszyńskiego, który „Wszystko postawił na Maryję”,

·         zainteresowanie modlitwą różańcową w miesiącu październiku dzieci naszej Szkoły,

·         rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz promowanie talentów plastycznych.


4.Warunki konkursu:


Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać                 z własnych materiałów przyrodniczych Różaniec oraz inną dowolną pracę plastyczną promującą Dekalog Patrona Szkoły. Prace należy opatrzyć czytelną metryczką (imię, nazwisko, klasa) umieszczoną w widocznym miejscu.


5. Nagrody

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników dyplomy i nagrody pocieszenia. Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej tj. umieszczone na stolikach  pod gazetką biblioteczną „Wszystko postawiłem na Maryję” na górnym  korytarzu Szkoły.


6. Kryteria oceniania prac


Komisja konkursowa składająca się z uczniów klas II – VI oraz z nauczycieli  będzie oceniać:

·         pomysłowość,

·         staranność wykonania,

·         wrażenia artystyczne,

·         zgodność formy z pierwowzorem (dotyczy Różańca).


7. Terminarz

Termin oddawania prac konkursowych upływa dnia 8 października 2015 r. Prace należy dostarczyć do pani bibliotekarki. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na akademii z okazji Święta Szkoły (14 Rocznica nadania Szkole Imienia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Prace złożone na konkurs będą zwrócone uczestnikom.

 

Wycieczka uczniów do Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu

8 października 2015 r. uczniowie klas IV – VI przy okazji zwiedzania Nowego Sącza odwiedzili Sądecką Bibliotekę Publiczną im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu. Pani przewodnik zapoznała uczniów   z katalogami biblioteki, włączyła uczestników wycieczki
w rozwiązywanie krzyżówek o książce                                                z wykorzystaniem katalogów oraz umożliwiła uczniom wejście do czytelni i wypożyczalni sądeckiej książnicy.

Zdecyduj sam, co będziesz czytać!

Biblioteka szkolna ogłasza

PLEBISCYT CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW KLAS  II –III oraz IV –VI pt. „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA” W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO WYBORU KSIĄŻEK.

Proszę podać tytuły 3 książek, które Twoim zdaniem powinny znaleźć się w bibliotece szkolnej w ramach Projektu „Książki naszych marzeń”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękuję

 

Cała akcja omówiona została na apelu bibliotecznym, wyjaśniono na czym polegać będzie głosowanie, poproszono    o pomoc nauczycieli i wychowawców. Uważam, że pomysł
z „Plebiscytem czytelniczym” jest strzałem w dziesiątkę. Uczniowie naszej Szkoły z ochotą z pomocą nauczycieli           i rodziców włączyli się do wyżej wymienionej akcji. Bardzo chętnie oddawali wypełnione karty do głosowania i dokonywali wyboru książek. W niektórych przypadkach prosili o dłuższą chwilę do namysłu. Młodsi wypełniali karty w domu z pomocą rodziców. Po ogłoszeniu wyników niektórzy czytelnicy            z zainteresowaniem śledzili czy książki, które wybierali znalazły się już w bibliotece. 

 Obalam mit, że dzieci nie czytają książek. Jeśli w bibliotece potrafimy przedstawić im atrakcyjną ofertę, to dzieci przyjdą i wypożyczą interesującą książkę. Oby było ich w naszej bibliotece  jak najwięcej!!!

Wyniki  Wyborów Książek w naszej Szkole!

 

 Na podstawie wyników utworzono  następującą listę książek, które pojawiły się na kartach do głosowania. Większość  wskazanych tytułów to znane lektury, ale pojawiły się również tytuły zupełnie nieznane bibliotekarzowi. Jest wśród nich wiele takich, których nie mamy w bibliotece, świadczy to o tym, że uczniowie naszej Szkoły poszukują książek
w różnych miejscach, jak prawdziwi czytelnicy.

Plebiscyt Czytelniczy to ciekawa akcja i jej wyniki z pewnością będą pomocą
w wyborze i zakupie książek w ramach projektu „Książki naszych marzeń”, do którego została zgłoszona nasza Szkoła. Dzięki wyborom wiadomo będzie jakie książki zakupić. Wiele tytułów znajduje się w naszej szkolnej bibliotece, ale też uczniowie podają tytuły, których brakuje i „Lista”, którą razem z uczniami stworzyliśmy pomoże nam
 w zakupie książek do biblioteki. Dzięki podanym tytułom mogłam też poznać zainteresowania i wybory czytelnicze moich uczniów, użytkowników biblioteki. Uważam, że dzięki tego rodzaju akcjom rozwijamy czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. 

 

 Wyniki Plebiscytu Czytelniczego w klasach II – III przedstawiają się następująco:

Oto lista książek, które cieszyły się największą popularnością w głosowaniu:

 

1. „Pięciopsiaczki” Wanda Chotomska

2 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech

3. „Koszmarny Karolek” Francesca Simon

4. „Martynka”  (seria) Gilbert Delahaye

5. „Mikołajek” Rene Goscinny, Jeean – Jacques Sempe

6. „Kubuś i Przyjaciele” (seria)

7. seria „Basia”

8.seria „Elmer”.

9. „Klub kociaków słodziaków” (seria) Sue Mongredien

 


Wyniki Plebiscytu Czytelniczego w klasach IV – VI przedstawiają się następująco:

Oto lista książek, które cieszyły się największą popularnością w głosowaniu:

1. „Radek  Szkaradek” (seria)

 2. „Harry Potter” J. K. Rowling

3. „Opowieści z Narnii” (cała seria)  C.Lewis

4. „Hobbit”  J.R.R.Tolkien

5.  „Dziennik cwaniaczka” Jeff Kinney

6. seria „Książki w kratkę”

7.Seria „Magiczny kotek”

8. „Cecylka Knedelek”

9. Książki  i encyklopedie o dinozaurach.

10. „Dziadek i niedźwiadek. Historia prawdziwa” Łukasz Wierzbicki.

Uwaga!!!

Pojawiło się również wiele tytułów książek – zwłaszcza lektur szkolnych, które znajdują się na półkach w bibliotece szkolnej i można je bez oczekiwania w kolejce wypożyczyć.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w  Plebiscycie Czytelniczym i dokonali wyboru książek. Mam nadzieję, że bardzo szybko otrzymamy fundusze  w ramach rządowego projektu „Książki naszych marzeń” i dokonamy  zakupu wskazanych przez Was tytułów.