DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA


29 września 2015 roku będziemy  obchodzić Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, ogłoszony w 2001 r.   z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Dzień ten stał się okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, takich jak: rozwijanie wyobraźni, budowanie więzi, stymulowanie rozwoju, wzbogacanie słownictwa. Dlatego też nasza biblioteka popierając tę formę szerzenia czytelnictwa wśród najmłodszych zaprasza wszystkich do głośnego czytania w klasach, na świetlicy, w oddziałach przedszkolnych oraz w   bibliotece.